Voorgerechten


Bevoegd
Oorsprong: Frankrijk
 
 
 
 
 
(1)
Smoked trout muffins
Bevoegd
Oorsprong:
 
 
 
 
 
(11)
Gluten free pizza
Bevoegd
Oorsprong:
 
 
 
 
 
(9)
Steamed Potato Omelette
Bevoegd
Oorsprong: Australië
 
 
 
 
 
(4)
Porridge
Bevoegd
Oorsprong: Italië
 
 
 
 
 
(22)
Pizza Dough
Bevoegd
Oorsprong: Duitsland
 
 
 
 
 
(1)
Risonisalat
Bevoegd
Oorsprong: Australië
 
 
 
 
 
(5)
Thermobexta Spelt Crepes
Bevoegd
Oorsprong: Australië
 
 
 
 
 
(1)
CADA
Bevoegd
Oorsprong: Australië
 
 
 
 
 
(2)
Bread Crumbs
Bevoegd
Oorsprong: Australië
 
 
 
 
 
(2)
Salted Caramel Cashews
Bevoegd
Oorsprong:
 
 
 
 
 
(6)
Potato omelette
Bevoegd
Oorsprong:
 
 
 
 
 
(27)
PIZZA DOUGH
Bevoegd
Oorsprong:
 
 
 
 
 
(11)
Empanada dough
Bevoegd
Oorsprong: Turkije
 
 
 
 
 
(1)
Lentil Meatballs
Bevoegd
Oorsprong:
 
 
 
 
 
(4)
CAUSA LIMEÑA
Bevoegd
Oorsprong:
 
 
 
 
 
(0)
ASPARAGUS WITH SERRANO ham
Bevoegd
Oorsprong:
 
 
 
 
 
(1)
TAPENADE
Bevoegd
Oorsprong:
 
 
 
 
 
(1)
ROLL WITH CARAMELIZED PEPPER